Description of the illustration impstart.eps

impstart ::= 
 
[ImpModes] [ImpOpts] [ImpFileOpts]
| ATTACH [= [schema_name.]job_name] [ImpEncrypt]